Mal-Sped Sp. z o.o.

Mazut – olej opałowy ciężki

Polska norma wymienia 3 rodzaje olejów opałowych ciężkich oznaczonych jako C-1, C-2 oraz C-3. Oleje te są pozostałościami po destylacji ropy naftowej lub mieszaninami tych pozostałości z frakcjami olejowymi. Wszystkie mają podobne właściwości opałowe, różnią się między sobą lepkością kinematyczną, temperaturą płynięcia, zawartością siarki i stopniem destylacji. Olej opałowy ciężki zwany potocznie odpadowym, określa się nazwą paliwo mazutowe.

Jest stosowany:

Olej opałowy ciężki jest paliwem bezobsługowym porównywalnym do gazu ziemnego, charakteryzuje się wysoką wartością energetyczną od 39 500 do 42 000 kJ/kg, wysoką sprawnością procesu spalania, niską zawartością popiołu.

©2024 Mal-Sped Sp. z o.o.  |  Polityka prywatności
Projekt i wykonanie Net Partners